Citation relation

Pánovics Attila. A közösségvezérelt helyi fejlesztések szerepe és hazai lehetőségei a helyi környezetpolitikában. (2018) In: A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései pp. 254-268

Publication:
Mezei C et al. Helyierőforrás-vezérelt helyi gazdaságfejlesztés. (2016) In: Tanítványaimban élek tovább. Emlékkötet Buday-Sántha Attila tiszteletére pp. 27-38
Related:
Pánovics Attila. A közösségvezérelt helyi fejlesztések szerepe és hazai lehetőségei a helyi környezetpolitikában. (2018) In: A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései pp. 254-268
External citation: Yes
2022-01-28 13:41