Citation relation

Losonczi Márta. A házasság és az élettársi kapcsolat elhatárolása, különös tekintettel a vagyonjogi kérdésekre. (2013)

Publication:
Barzó Tímea. A magyar családjog múltja, jelene és jövője 1. rész: A házassági jog és a házassági vagyonjog fejlődésének rövid történeti bemutatása. (2006) CSALÁDI JOG 1589-7516 4 1 1-10
Related:
Losonczi Márta. A házasság és az élettársi kapcsolat elhatárolása, különös tekintettel a vagyonjogi kérdésekre. (2013)
External citation: Yes
Mentions:
1. Page: 24
2021-06-14 03:39