A Gergely. A Nagy Háború hatásának találkozása a történeti értelmezésekkel. (2018) Megjelent: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására
[Idézéskapcsolat:27470436]

Rekordtípus
Citation
MTMT azonosító
27470436
Státusz
Nyilvános
Nyilvános
Igen
Megjegyzés
331.-333. o. 3 helyen.
Aktív cédulák
0
Régi időbélyeg
2018-07-23T18:16:31.000+0000
Törölt
Nem
Régi azonosító
17470436
Utolsó módosítás
2018-11-15T21:39:29.868+0000
Létrehozás dátuma
2018-07-23T17:23:58.000+0000
Duplumellenőrzés
2018-11-15T21:39:54.498+0000
Utolsó duplumkeresés
2018-11-15T21:39:54.498+0000
Közlemény
Eric Beckett. A Princip-kultusz és ami utána következik. (2014) METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2063-6415 2014 3 114-120
Közlemény MTMT azonosítója
2785201
Kapcsolódó cikk
A Gergely András. A Nagy Háború hatásának találkozása a történeti értelmezésekkel. (2018) Megjelent: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására
Idézőközlemény MTMT azonosítója
27470436
Eredet
kézi felvitel
Független
Igen
Független OK
Kontextus
„A társadalom” – jegyezte meg Halbwachs – „időnként nemcsak arra kötelezi az embert, hogy felelevenítse gondolatban a már megtörtént eseményeket, hanem arra is, hogy az eseményeket átfesse, lerövidítse, vagy kiegészítse úgy, hogy bármennyire is biztosak vagyunk abban, hogy az emlékeink pontosak, olyan presztízzsel ruházzuk fel őket, amellyel a valóság nem rendelkezett”7 Ám, folytatja Weaver: „Halbwachs kortársa, a brit antropológus, Arthur Maurice Hocart több tanulmányban kimutatta, hogy milyen összhang van a társadalmi hitek vagy rítusok és az adott társadalom sajátos történelmi narratívája között. […] Ezeket a hiedelmeket megingathatatlan tényként fogadták az akkori britek, hiszen ezek a hamis történelmi narratívák egyfajta összhangot teremtettek a jelen és a múlt között. Ez a felismerés most is érvényes. Mióta az antropológia a folyamatos változásban lévő társadalmakkal foglalkozik, kénytelen azt is felismerni, hogy a változások a valamikor állandónak hitt múlt-felfogásra és emlékezetre hatnak. Így van ez a törzsi társadalmakkal, és a mi ’modern’ társadalmunkkal is”.8 (331.-332. o.) ... Weavertematikus példája és az interpretációk nemzeti emlékezetkonstrukciókra épülő élményanyaga roppant mód összefügg ugyanis az utókor retrospektív hajlandóságával, a kollektív memória kínálta fölnagyítási, kiemelési, átértelmezési úttal-utakkal. [Erre még a nemzetvallás kusza kérdéskörét érintve visszatérek zárásképpen]. (332.-333. o.)
Link
/api/citation/27470436
Címke
A Gergely. A Nagy Háború hatásának találkozása a történeti értelmezésekkel. (2018) Megjelent: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására
2020-09-19 10:28