Citation relation

Takács Sándor. AZ EMBERIERŐFORRÁS-MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLSÁG KEZELÉSÉBEN ÉS A HAZAI KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN. (2015) MUNKAÜGYI SZEMLE ONLINE 2064-3748 2015 3 6-18

Publication:
Csesznák Anita et al. Vállalati jellemzők és összefüggéseik: A „Versenyben a világgal” kutatási program 2013. évi felmérésében résztvevő vállalatok jellemzése. (2014) ISBN:9789635035847
Related:
Takács Sándor. AZ EMBERIERŐFORRÁS-MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLSÁG KEZELÉSÉBEN ÉS A HAZAI KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN. (2015) MUNKAÜGYI SZEMLE ONLINE 2064-3748 2015 3 6-18
External citation: Yes
Mentions:
1. 11. o.: "A minta vállalatainak 94%-át (283 vállalat) különböző vállalati teljesítmény-mutatók alapján négy jól elkülöníthető̋ csoportba sorolták (Csesznák és Wimmer, 2014). Ezek a következők: (...)"
2021-10-28 01:33