Citation relation

Borbély Anna. Sustainable bilingualism and language shift: longitudinal research in Romanian–Hungarian bilingual Kétegyháza (Hungary). (2016) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 63 1 23-61

Publication:
Knipf-Komlósi E et al. Új lehetőségek és kihívások - új kommunikációs stratégiák?: A magyarországi németek körében végzett nyelvismereti felmérés tanulságai. (1999) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 8 2 176-187
Related:
Borbély Anna. Sustainable bilingualism and language shift: longitudinal research in Romanian–Hungarian bilingual Kétegyháza (Hungary). (2016) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 63 1 23-61
External citation: Yes
2021-12-08 11:43