Citation relation

Budai T et al. A Gerecse hegység földtana: magyarázó a Gerecse hegység tájegységi földtani térképéhez (1:50000) = Geology of the Gerecse Mountains: Explanatory book to the geological map of the Gerecse Mountains (1:50000). (2018) ISBN:9789636713126

Publication:
Varga Gy et al. A kora-pleisztocén löszképződés lehetősége a Kárpát-medencében: a legidősebb lösz- és lösszerű üledékek Dunaalmáson: villányium, késő-villafrankium. (2013) In: Terresztrikus domborzatfejlődés a Vértes és a Gerecse környezetében a bérbaltaváriumtól a holocénig pp. 81-97
Related:
Budai T et al. A Gerecse hegység földtana: magyarázó a Gerecse hegység tájegységi földtani térképéhez (1:50000) = Geology of the Gerecse Mountains: Explanatory book to the geological map of the Gerecse Mountains (1:50000). (2018) ISBN:9789636713126
External citation: Yes
2022-12-09 20:24