Citation relation

Gulyás Attila. POLITIKAI ÉS JOGI KONTROLL A NEMZETBIZTONSÁGI SZERVEK FELETT. (2017) In: A nemzetbiztonság kihívásainak hatása a magánszférára pp. 126-179

Publication:
Vida Csaba et al. A nemzetbiztonsági szolgálatok rendszere: Nemzetközi gyakorlat a nemzetbiztonsági rendszer kialakítására. (2014) NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 2064-3756 II 1 63-100
Related:
Gulyás Attila. POLITIKAI ÉS JOGI KONTROLL A NEMZETBIZTONSÁGI SZERVEK FELETT. (2017) In: A nemzetbiztonság kihívásainak hatása a magánszférára pp. 126-179
External citation: Yes
Mentions:
1. A két tevékenységi terület (bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú felderítés, elhárítás) eltérő típusú munkát, tevékenységet igényel, de szoros kapcsolat mutatható ki közöttük. Az együttműködés elsősor
2021-01-26 02:53