Idézéskapcsolat

Kriston Edit. A házassági vagyonjogi szerződések általános szabályai a német és magyar jogban. (2017) Megjelent: Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában III. pp. 63-77

Közlemény:
Barzó Tímea. A FEDEZETELVONÓ HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉSEKKEL SZEMBENI VÉDELEM ESZKÖZEI. (2012)
Idéző közlemény:
Kriston Edit. A házassági vagyonjogi szerződések általános szabályai a német és magyar jogban. (2017) Megjelent: Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában III. pp. 63-77
Független: Igen
Megjegyzés: Lásd: 66.o.
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 66
2021-05-15 19:48