Idézéskapcsolat

Barnucz Nóra. IKT eszközök hatásvizsgálata angol óra keretében. (2018) Megjelent: Oktatás-Informatika-Pedagógia konferencia 2018 p. 21

Közlemény:
Herzog Csilla et al. Tudásteremtés az új tanulási környezetben: egy táblagépes kísérlet tanulságai.. (2015) Megjelent: Agria Media 2014 pp. 283-294
Idéző közlemény:
Barnucz Nóra. IKT eszközök hatásvizsgálata angol óra keretében. (2018) Megjelent: Oktatás-Informatika-Pedagógia konferencia 2018 p. 21
Független: Igen
Megjegyzés: Megjelent a Kapitális Kft. gondozásában
URL: ttps://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/56100463/OIP2018_kotet_Final.pdf?
AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1521889905&Signature=luLdzHV%2FlvAewsIx2OT2FH6m
Qw0%3D&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DOktatas-Informatika-
Pedagogia_2018.pdf
2021-08-05 02:27