Idézéskapcsolat

Kriston Edit. A házastársak rendelkezési jogából eredő felelősségi kérdések. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 35 325-337

Közlemény:
Barzó Tímea. A közszerzeményi rendszer sajátosságai a századforduló házassági vagyonjogában. (2014) Megjelent: Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium = Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai pp. 47-66
Idéző közlemény:
Kriston Edit. A házastársak rendelkezési jogából eredő felelősségi kérdések. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 35 325-337
Független: Igen
Megjegyzés: 329. oldalon hivatkozik a műre
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 128
2021-05-12 23:09