Idézéskapcsolat

Kriston Edit. A házastársak rendelkezési jogából eredő felelősségi kérdések. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 35 325-337

Közlemény:
Barzó Tímea. A magyar családjog múltja, jelene és jövője 1. rész: A házassági jog és a házassági vagyonjog fejlődésének rövid történeti bemutatása. (2006) CSALÁDI JOG 1589-7516 4 1 1-10
Idéző közlemény:
Kriston Edit. A házastársak rendelkezési jogából eredő felelősségi kérdések. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 35 325-337
Független: Igen
Megjegyzés: 329. oldalon hivatkozik a műre
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 329
2021-05-11 21:25