Idézéskapcsolat

Herger Csabáné. A modern magyar házassági vagyonjog kialakulása és rendszere a német jogfejlődés tükrében. (2017) ISBN:9783944850702

Közlemény:
Barzó Tímea. A házassági vagyonjogi szerződés múltja, jelene és jövője. (2010) Megjelent: Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 148. pp. 17-37
Idéző közlemény:
Herger Csabáné. A modern magyar házassági vagyonjog kialakulása és rendszere a német jogfejlődés tükrében. (2017) ISBN:9783944850702
Független: Igen
Megjegyzés: A felhasznált irodalomban hivatkozik a szerző a műre.
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 24
Kontextus: "Barzó 2010 = Barzó Tímea: A házassági vagyonjogi szerződés múltja, jelene és jövője In: Somfai Balázs (szerk.)Ünnepi tanulmánykötet Filó Erika kandidátus, egyetemi docens 70. születésnapjára. Pécs: PTE ÁJK, 2010, 17-35."
2021-05-06 08:48