Idézéskapcsolat

Mészáros Alajos Száraz. A MOOC lehetséges szerepe a Kárpátmedence tudásalapú fejlődésében. (2015) Megjelent: Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból. 1-2. kötet p. 58

Közlemény:
Forgó Sándor. A pedagógiai rendszertervezés elvein alapuló újmédiás MOOC-kurzus - egy Pilot Projekt tapasztalatai. (2014) Megjelent: Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 pp. 43-44
Idéző közlemény:
Mészáros Alajos Száraz. A MOOC lehetséges szerepe a Kárpátmedence tudásalapú fejlődésében. (2015) Megjelent: Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból. 1-2. kötet p. 58
Független: Igen
Megjegyzés: A hivatkozott munka címe nem pontosan szerepel az idézetben.
Forgó Sándor - Racskó Réka: A pedagógiai rendszerváltás és újmédia alapú MOOC-kurzus
jellemzői a felsőoktatásban – 2014, Agria Média XI. Információtechnikai és Oktatástechnológiai
Konferencia, Eger
2021-08-05 03:09