Idézéskapcsolat

Barta M János. Csáky István szatmári főkapitánysága (1661-1670). (2017) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 130 3 719-744

Közlemény:
Martí Tibor. Gróf Esterházy László (1626-1652): Fejezetek egy arisztokrata család történetéhez. (2014)
Idéző közlemény:
Barta M János. Csáky István szatmári főkapitánysága (1661-1670). (2017) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 130 3 719-744
Független: Igen
Megjegyzés: 731. o., 76. j.
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 731
Jegyzet: 76
2021-05-12 03:09