Idézéskapcsolat

Ray Prasanta. A trigonometry approach to balancing numbers and their related sequences. (2016) Sigmae 2317-0840 5 2 1-7

Közlemény:
Liptai Kálmán. Lucas balancing numbers. (2006) ACTA MATHEMATICA UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS 1214-8148 14 43-47
Idéző közlemény:
Ray Prasanta. A trigonometry approach to balancing numbers and their related sequences. (2016) Sigmae 2317-0840 5 2 1-7
Független: Igen
2021-01-22 14:53