Citation relation

Herczeg Ákos. Az én alakzatai a modernség küszöbén. Szubjektivitás és költőiség Ady Endre lírájában. (2015)

Publication:
Bednanics Gábor. Kerülőutak és zsákutcák: A modern magyar líra kezdetei. (2009) ISBN:9769639605749
Related:
Herczeg Ákos. Az én alakzatai a modernség küszöbén. Szubjektivitás és költőiség Ady Endre lírájában. (2015)
External citation: Yes
2022-12-09 21:24