Idézéskapcsolat

Borbély Nóra. Az apaság vélelmének megdöntése különös tekintettel a bírósági nemperes eljárásban. (2017)

Közlemény:
Barzó Tímea. A leszármazáson alapuló rokoni kapcsolat (X. Cím.). (2014) Megjelent: A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. II. kötet pp. 118-182
Idéző közlemény:
Borbély Nóra. Az apaság vélelmének megdöntése különös tekintettel a bírósági nemperes eljárásban. (2017)
Független: Igen
Megjegyzés: A 153.-175. oldalakat idézi a műből, valamint a felhasznált irodalomban hivatkozik a publikációra
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 35
2021-05-09 03:20