Idézéskapcsolat

Dudás Előd. Prevzeto madžarsko besedje v stari knjižni prekmurščini. (2009) Megjelent: Zbornik Slavističnega društva Slovenije 20. Slovenski mikorkozmosi – medetnični in medkulturni odnosi pp. 134-140

Közlemény:
Lukácsné Bajzek Mária. A szlovén szótárirodalom. (2004) Megjelent: Kis szláv lexikográfia pp. 28-49
Idéző közlemény:
Dudás Előd. Prevzeto madžarsko besedje v stari knjižni prekmurščini. (2009) Megjelent: Zbornik Slavističnega društva Slovenije 20. Slovenski mikorkozmosi – medetnični in medkulturni odnosi pp. 134-140
Független: Igen
2021-01-18 06:04