Citation relation

Béres Nóra. A házassági vagyonjogi szerződés jelene: The present of matrimonial property contract. (2012)

Publication:
Barzó Tímea. A házassági vagyonjogi szerződés múltja, jelene és jövője. (2010) In: Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 148. pp. 17-37
Related:
Béres Nóra. A házassági vagyonjogi szerződés jelene: The present of matrimonial property contract. (2012)
External citation: Yes
Mentions:
1. Page: 32
2021-06-24 23:43