Idézéskapcsolat

Szilágyi Mária. A házasság felbontásával felmerülő vagyonjogi kérdések a gyakorlatban. [Szakdolgozat]. (2015)

Közlemény:
Barzó Tímea. A házassági vagyonjogi szerződés múltja, jelene és jövője. (2010) Megjelent: Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 148. pp. 17-37
Idéző közlemény:
Szilágyi Mária. A házasság felbontásával felmerülő vagyonjogi kérdések a gyakorlatban. [Szakdolgozat]. (2015)
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 27
2021-05-06 11:38