Đỗ Xuân. ĐỐI CHIẾU TRÊN CƠ SỞ THỂ LOẠI CẤU TRÚC TU TỪ PHẦN DẪN NHẬP BÀI BÁO NGHIÊN CỨU TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG / A genre-based contrastive study into the rhetorical structure of English and Vietnamese-medium research article introductions in applied linguistics. (2014) TAP CHI KHOA HOC TRUONG DAI HOC CAN THO / SCIENTIFIC JOURNAL OF CAN THO UNIVERSITY 1859-2333 33 1-14
[Idézéskapcsolat:26358613]

Rekordtípus
Citation
MTMT azonosító
26358613
Státusz
Nyilvános
Nyilvános
Igen
Aktív cédulák
0
Régi időbélyeg
2018-02-04T12:56:37.000+0000
Törölt
Nem
Régi azonosító
16358613
Utolsó módosítás
2018-02-04T12:56:37.000+0000
Létrehozás dátuma
2017-02-09T20:54:17.000+0000
Láttamozva
2018-02-04T12:56:37.000+0000
Láttamozó
Cora Zoltán (SZTE admin5 AAI)
Közlemény
Árvay Anett. A contrastive analysis of English and Hungarian theoretical research article introductions. (2004) IRAL-INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED LINGUISTICS IN LANGUAGE TEACHING 0019-042X 1613-4141 42 1 71-100
Közlemény MTMT azonosítója
2108945
Kapcsolódó cikk
Đỗ Xuân. ĐỐI CHIẾU TRÊN CƠ SỞ THỂ LOẠI CẤU TRÚC TU TỪ PHẦN DẪN NHẬP BÀI BÁO NGHIÊN CỨU TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG / A genre-based contrastive study into the rhetorical structure of English and Vietnamese-medium research article introductions in applied linguistics. (2014) TAP CHI KHOA HOC TRUONG DAI HOC CAN THO / SCIENTIFIC JOURNAL OF CAN THO UNIVERSITY 1859-2333 33 1-14
Idézőközlemény MTMT azonosítója
26358613
Eredet
kézi felvitel
Független
Igen
Független OK
Kontextus
2. old, 2. old
Link
/api/citation/26358613
Címke
Đỗ Xuân. ĐỐI CHIẾU TRÊN CƠ SỞ THỂ LOẠI CẤU TRÚC TU TỪ PHẦN DẪN NHẬP BÀI BÁO NGHIÊN CỨU TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG / A genre-based contrastive study into the rhetorical structure of English and Vietnamese-medium research article introductions in applied linguistics. (2014) TAP CHI KHOA HOC TRUONG DAI HOC CAN THO / SCIENTIFIC JOURNAL OF CAN THO UNIVERSITY 1859-2333 33 1-14
2020-09-28 04:44