Idézéskapcsolat

Karpacz Jroslaw. Autonomia w kontekście Orientacji przedsiębiorczej: wymiar organizacyjny i indywidualny. (2016) ORGANIZACJA I KIEROWANIE / ORGANIZATION AND MANAGEMENT 0137-5466 4 27-39

Közlemény:
Filser M et al. The effect of financial resource availability on entrepreneurial orientation, customer orientation and firm performance in an international context: an empirical analysis from Austria and Hungary. (2014) JOURNAL FOR EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES 0949-6181 1862-0019 19 1 7-30
Idéző közlemény:
Karpacz Jroslaw. Autonomia w kontekście Orientacji przedsiębiorczej: wymiar organizacyjny i indywidualny. (2016) ORGANIZACJA I KIEROWANIE / ORGANIZATION AND MANAGEMENT 0137-5466 4 27-39
Független: Igen
Megjegyzés: Indeks 367850 ISSN 0137‑5466
2021-08-05 00:36