Idézéskapcsolat

Ray Prasanta et al. Generating functions for certain balancing and Lucas-balancing numbers. (2016) Palestine Journal of Mathematics 2219-5688 5 2 122-129

Közlemény:
Liptai Kálmán. Fibonacci balancing numbers. (2004) FIBONACCI QUARTERLY 0015-0517 42 4 330-340
Idéző közlemény:
Ray Prasanta et al. Generating functions for certain balancing and Lucas-balancing numbers. (2016) Palestine Journal of Mathematics 2219-5688 5 2 122-129
Független: Igen
2021-05-09 10:15