Idézéskapcsolat

PK Ray. On the Hadamard Product of Balancing Matrix and Balancing Matrix. (2015) TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics 2146-1147 5 2 201-207

Közlemény:
Liptai Kálmán. Lucas balancing numbers. (2006) ACTA MATHEMATICA UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS 1214-8148 14 43-47
Idéző közlemény:
PK Ray. On the Hadamard Product of Balancing Matrix and Balancing Matrix. (2015) TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics 2146-1147 5 2 201-207
Független: Igen
2021-06-15 00:01