Citation relation

Pomozi Péter. A magyar nyelvközösség jelene és jövője. Asszimilációs folyamatok és disszimilációs stratégiák a Kárpát-medencében.. (2016) In: Jelentés a magyar nyelvről 2010–2015: új szavak, kifejezések, 2010-2015 pp. 30-47

Publication:
Szentgyörgyi Rudolf. A magyar–szlovák kétnyelvűség változatai egy XVII. századi boszorkányperben. (2007) In: Nyelv, nemzet, identitás 3. kötet: az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus nyelvészeti előadásai pp. 329-343
Related:
Pomozi Péter. A magyar nyelvközösség jelene és jövője. Asszimilációs folyamatok és disszimilációs stratégiák a Kárpát-medencében.. (2016) In: Jelentés a magyar nyelvről 2010–2015: új szavak, kifejezések, 2010-2015 pp. 30-47
External citation: Yes
2021-03-05 23:02