Idézéskapcsolat

Pomozi Péter. A magyar nyelvközösség jelene és jövője. Asszimilációs folyamatok és disszimilációs stratégiák a Kárpát-medencében.. (2016) Megjelent: Jelentés a magyar nyelvről 2010–2015: új szavak, kifejezések, 2010-2015 pp. 30-47

Közlemény:
Szentgyörgyi Rudolf. A magyar–szlovák kétnyelvűség változatai egy XVII. századi boszorkányperben. (2007) Megjelent: Nyelv, nemzet, identitás 3. kötet: az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus nyelvészeti előadásai pp. 329-343
Idéző közlemény:
Pomozi Péter. A magyar nyelvközösség jelene és jövője. Asszimilációs folyamatok és disszimilációs stratégiák a Kárpát-medencében.. (2016) Megjelent: Jelentés a magyar nyelvről 2010–2015: új szavak, kifejezések, 2010-2015 pp. 30-47
Független: Igen
2021-04-17 10:24