Idézéskapcsolat

Kriston Edit. A házastársak rendelkezési joga és az abból eredő felelősség egyes kérdései. (2015) Megjelent: Decem anni in Europaea Unione III: Civilisztikai Tanulmányok pp. 71-79

Közlemény:
Barzó Tímea. A közszerzeményi rendszer sajátosságai a századforduló házassági vagyonjogában. (2014) Megjelent: Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium = Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai pp. 47-66
Idéző közlemény:
Kriston Edit. A házastársak rendelkezési joga és az abból eredő felelősség egyes kérdései. (2015) Megjelent: Decem anni in Europaea Unione III: Civilisztikai Tanulmányok pp. 71-79
Független: Igen
Megjegyzés: Forrás: 72. oldal
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 69
2021-05-16 05:37