Idézéskapcsolat

Nguyen Luu Lan et al. Második generációs vietnámi tanulók akkulturációja és iskolai szocializációja Magyarországon. (2011)

Közlemény:
Hunyady György. Szociálpszichológia. (1984)
Idéző közlemény:
Nguyen Luu Lan et al. Második generációs vietnámi tanulók akkulturációja és iskolai szocializációja Magyarországon. (2011)
Független: Igen
Megjegyzés: Angol cím: Acculturation and school socialiaztion of second-generation Vietnamese pupils in 
Hungary
2021-05-13 21:37