Idézéskapcsolat

Garai Lilla. A vállalkozó háziorvosok finanszírozásának alakulása a rendszerváltás óta. (2010) MEDICUS UNIVERSALIS 0133-1973 43 3 95-98

Közlemény:
Barzó Tímea. Működtetési jog (praxisjog), mint vagyoni értékű jog jogi háttere és alkalmazhatósága: PhD értekezés tézisei. (2003)
Idéző közlemény:
Garai Lilla. A vállalkozó háziorvosok finanszírozásának alakulása a rendszerváltás óta. (2010) MEDICUS UNIVERSALIS 0133-1973 43 3 95-98
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 14
2021-05-12 19:31