Elizabeth Anne. Liderlik ve Yönetim: Teori Var Pratik Yok?: Leadership and Management: All Theory No Practice?. (2012) Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma (Journal of Education and Research in Nursing) 1305-0397 9 1 3-9
[Idézéskapcsolat:25208110]

Rekordtípus
Citation
MTMT azonosító
25208110
Státusz
Nyilvános
Nyilvános
Igen
Aktív cédulák
0
Régi időbélyeg
2018-06-08T08:29:35.000+0000
Törölt
Nem
Régi azonosító
15208110
Utolsó módosítás
2018-06-08T08:29:35.000+0000
Létrehozás dátuma
2015-12-04T09:10:22.000+0000
Láttamozva
2018-06-08T08:29:35.000+0000
Láttamozó
Margit István (NKE 4-es admin)
Közlemény
Horváth László. Thoughts on the tasks of 21st century management and leadership theory. (2007) ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY SCIENCE 1588-8789 1788-0017 6 3 339-347
Közlemény MTMT azonosítója
1696947
Kapcsolódó cikk
Elizabeth Anne. Liderlik ve Yönetim: Teori Var Pratik Yok?: Leadership and Management: All Theory No Practice?. (2012) Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma (Journal of Education and Research in Nursing) 1305-0397 9 1 3-9
Idézőközlemény MTMT azonosítója
25208110
Eredet
kézi felvitel
Független
Igen
Független OK
Kontextus
Sadece Anglo-Amerikan literatüründe ortaya çıkmasından ötürü Horwath ve Koronvary [2] bu sorunu kuramsal olarak görmekten ziyade dilbilimsel bir sorun olarak görmektedir. Herhangi bir gruba ya da kuruluşa başkanlık eden kişiyi yönetici, lider, direktör, şef ya da başkan olarak adlandırmakla hala kuruluşun ne şekilde fonksiyon gösterdiğinden sorumlu kişiyi kastediyor olmamızdan ötürü yönetici-lider ayrımını yapmaya çalışmanın gereksiz bir uğraş olduğunu öne sürmektedir. Bu makalede, ilgili terimler birbirinin yerine kullanılmıştır.... ...Horwáth ve Koronváry [2] , 21. yüzyıl yönetim eğitimcilerinin daha fazla sayıda ve daha iyi liderler yetiştirdiklerine emin olma hususunda oldukça önemli bir göreve sahip oldukları kanaatindedirler. Etkin yönetim ve olumlu kurumsal sonuçlar arasındaki bağlantı göz önüne alındığı takdirde yöneticilerin sahip oldukları bilgiyi uygulayabilmeleri gerekmektedir. Yöneticiler/liderlerin sahip oldukları seçenekler oldukça belirgindir. Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda, eğitimli yönetici veya eğitimsiz yönetici olsun ya da olmasın bilinçli bir şekilde kurumsal güveni inşa edebilmekte ya da güvene, yaratıcılığa ve kurumsal performansa zarar veren korku tabanlı bir kültür gelişmesine yol açabilmektedirler. Sağlık Bakanlığı’nın [33] belirttiği gibi “yöneticilik bir bilim ve yöneticiler ise bu yönetim bilimi için gereken bilgiye ya da yeteneğe sahip kimseler...” olduğu takdirde yetenekli ve bilgili yöneticiler lehine olan insan kaynakları işe alım ilkelerine dair köklü değişimlerin zamanı gelmiş demektir. Korku tarafından güdülen değil de güven tarafından harekete geçirilen yetenek tabanlı yönetimin yerine geçen bir şey bulunmamaktadır.
Link
/api/citation/25208110
Címke
Elizabeth Anne. Liderlik ve Yönetim: Teori Var Pratik Yok?: Leadership and Management: All Theory No Practice?. (2012) Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma (Journal of Education and Research in Nursing) 1305-0397 9 1 3-9
2020-09-22 13:41