Idézéskapcsolat

Panda G K et al. Periodicity of Balancing Numbers. (2014) ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 0236-5294 1588-2632 143 2 274-286

Közlemény:
Liptai Kálmán. Fibonacci balancing numbers. (2004) FIBONACCI QUARTERLY 0015-0517 42 4 330-340
Idéző közlemény:
Panda G K et al. Periodicity of Balancing Numbers. (2014) ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 0236-5294 1588-2632 143 2 274-286
Független: Igen
2021-01-22 14:25