Idézéskapcsolat

Szabó Miklós. Jogelmélet és jogszociológia. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 451-542

Közlemény:
Varga Csaba. A szocialista állam- és jogelmélet helye az állam- és jogtudományok rendszerében. (1968) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 11 2 336-346
Idéző közlemény:
Szabó Miklós. Jogelmélet és jogszociológia. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 451-542
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. 493n210, 507n296
2021-10-24 02:52