Citation relation

Botár István. A csíksomlyói Szent Péter és Pál plébániatemplom régészeti kutatása (2002-2005).. (2008) A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1841-0197 4 1 17-74

Publication:
Balogh Csilla. Avar kori padmalyos sírok a Duna-Tisza közén. — Awarenzeitliche Nischengrâber auf dem Donau-Theiβ Zwischenstromland.. (2000) In: A népvándorláskor kutatóinak kilencedik konferenciája pp. 111-124
Related:
Botár István. A csíksomlyói Szent Péter és Pál plébániatemplom régészeti kutatása (2002-2005).. (2008) A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1841-0197 4 1 17-74
External citation: Yes
2022-01-22 01:01