IdézéskapcsolatKoósné Török Erzsébet. A könyvtártörténettől a jövő internetéig. Tanulmányok a 70. éves Bényei Miklós köszöntésére: Szerk. Boda István. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013. 271 lap. (2014) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 22 2 189-194

Közlemény:
Dani Erzsébet. A kulturális emlékezet mint identitásmegtartó erő a trianoni traumát követő erdélyi irodalomban (Ignácz Rózsa példájával). (2013) Megjelent: A könyvtártörténettől a jövő internetéig pp. 139-149
Kapcsolódó cikk:
Koósné Török Erzsébet. A könyvtártörténettől a jövő internetéig. Tanulmányok a 70. éves Bényei Miklós köszöntésére: Szerk. Boda István. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013. 271 lap. (2014) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 22 2 189-194
Független: Igen
2020-11-26 05:45