Idézéskapcsolat

Ponder JK. Eastern European digital modernization. (2006) Megjelent: Competing in a changing Europe : opportunities and challenges for trade and enterprise development in a changing Europe pp. 61-100

Közlemény:
Szalavetz A. Strukturalne i regionalne implikacje „nowej gospodarki" w krajach transformacji (na przykładzi e Węgier ): (Structural and regional implications of the new economy in transition economies). (2001) Megjelent: "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych pp. 279-295
Idéző közlemény:
Ponder JK. Eastern European digital modernization. (2006) Megjelent: Competing in a changing Europe : opportunities and challenges for trade and enterprise development in a changing Europe pp. 61-100
Független: Igen
2021-11-27 06:04