Citation relation

Blutman László. A jogi dogmatika zátonyai: az analógia a magyar jogban. (2008) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 63 6 275-291

Publication:
Varga Csaba. Kodifikáció – joghézag – analógia. (1969) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 12 3 566-572
Related:
Blutman László. A jogi dogmatika zátonyai: az analógia a magyar jogban. (2008) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 63 6 275-291
External citation: Yes
Mentions:
1. 277n18
2021-12-08 16:33