Idézéskapcsolat

Gyulavári Tamás et al. A piacorientáció hatása a termék- és szolgáltatásminőségre a hazai vállalatok körében. (2012) MAGYAR MINŐSÉG 1416-9576 1789-5510 1789-5502 21 2 54-68

Közlemény:
Csesznák Anita et al. Vállalati jellemzők és összefüggéseik a válság időszakában: A „Versenyben a világgal” kutatási program 2009. évi felmérésében résztvevő vállalatok jellemzése. (2012)
Idéző közlemény:
Gyulavári Tamás et al. A piacorientáció hatása a termék- és szolgáltatásminőségre a hazai vállalatok körében. (2012) MAGYAR MINŐSÉG 1416-9576 1789-5510 1789-5502 21 2 54-68
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. 59. o.
2021-09-25 17:13