Citation relation

Żólkiewski Zbigniew. Wynagrodzenie minimalne w Polsce. Czy powinno być zróżnicowane regionalnie?. (2013) Studia BAS 2080-2404 36 4 125-157

Publication:
Halpern L. A minimálbér költségvetési hatásai. (2004) In: A tudomány a gyakorlat szolgálatában pp. 174-195
Related:
Żólkiewski Zbigniew. Wynagrodzenie minimalne w Polsce. Czy powinno być zróżnicowane regionalnie?. (2013) Studia BAS 2080-2404 36 4 125-157
External citation: Yes
2022-08-11 08:17