Idézéskapcsolat

Georg Brunner. Der Stand der Staatstheorie in Ungarn. (1985) Megjelent: Kontinuität und Wandel in der kommunistischen Staatstheorie

Közlemény:
Varga Csaba. A szocialista állam- és jogelmélet helye az állam- és jogtudományok rendszerében. (1968) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X XI 2 336-346
Idéző közlemény:
Georg Brunner. Der Stand der Staatstheorie in Ungarn. (1985) Megjelent: Kontinuität und Wandel in der kommunistischen Staatstheorie
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. 102n39
2021-10-26 02:37