Citation relation

László Nagyváradi et al. MONITORING THE CHANGES OF A SUBURBAN SETTLEMENT BY REMOTE SENSING. (2011) ACTA GEOGRAPHICA DEBRECINA LANDSCAPE AND ENVIRONMENT 1789-4921 1789-7556 5 2 76-83

Publication:
Geresdi István et al. Térinformatika alkalmazása a természetföldrajzi kutatásban. (2000) In: Területfejlesztés - regionális kutatások pp. 303-310
Related:
László Nagyváradi et al. MONITORING THE CHANGES OF A SUBURBAN SETTLEMENT BY REMOTE SENSING. (2011) ACTA GEOGRAPHICA DEBRECINA LANDSCAPE AND ENVIRONMENT 1789-4921 1789-7556 5 2 76-83
External citation: Yes
2021-06-24 23:55