Idézéskapcsolat

Tóth J Zoltán. Az önkényuralmi jelképek használata mint a véleménynyilvánítási szabadság korlátja? (A 4/2013. AB határozat előzményei, indokai és következményei, valamint az új Btk.-szabályozás pozitívumai és fogyatékosságai).: A 4/2013. AB határozat előzményei, indokai és következményei, valamint az új Btk.-szabályozás pozitívumai és fogyatékosságai. (2013) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 14 2 178-196

Közlemény:
Krokovay Zsolt et al. A gyűlöletbeszéd büntethetősége. (2008) FUNDAMENTUM 1417-2844 12 2 27-46
Idéző közlemény:
Tóth J Zoltán. Az önkényuralmi jelképek használata mint a véleménynyilvánítási szabadság korlátja? (A 4/2013. AB határozat előzményei, indokai és következményei, valamint az új Btk.-szabályozás pozitívumai és fogyatékosságai).: A 4/2013. AB határozat előzményei, indokai és következményei, valamint az új Btk.-szabályozás pozitívumai és fogyatékosságai. (2013) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 14 2 178-196
Független: Igen
2021-09-25 11:38