Idézéskapcsolat

Włodzimierz Budzyński. Ocena czynników reguluj ą cych homeostaz ę energetyczn ą i wybranych markerów zapalenia u kobiet rodz ą cych po przebytej infekcji układu moczowego w III trymestrze ciąży. (2012)

Közlemény:
Somogyi V et al. Endocrine factors in the hypothalamic regulation of food-intake in females: a review of the physiological roles and interactions of ghrelin, leptin, thyroid hormones, estrogen and insulin.. (2011) NUTRITION RESEARCH REVIEWS 0954-4224 24 1 132-154
Idéző közlemény:
Włodzimierz Budzyński. Ocena czynników reguluj ą cych homeostaz ę energetyczn ą i wybranych markerów zapalenia u kobiet rodz ą cych po przebytej infekcji układu moczowego w III trymestrze ciąży. (2012)
Független: Igen
2021-03-09 03:02