Idézéskapcsolat

Kóczián Sándor. A magyar médiaszabályozás és az információforrások védelme. (2013) MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 1586-8389 14 1 67-80

Közlemény:
Koltay András et al. Az új magyar médiaszabályozás alkotmányossági kérdései. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 2 31-141
Idéző közlemény:
Kóczián Sándor. A magyar médiaszabályozás és az információforrások védelme. (2013) MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 1586-8389 14 1 67-80
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 70
Kontextus: "Így büntetőeljárásokban korábban az újságírók valójában a forrásaik felfedésére voltak kötelezhetők (Koltay, 2010; Koltay & Lapsánszky, 2011; Koltay, 2011)."
2. Oldal: 70
Kontextus: "Az Mttv. 182. §-a pontosan meghatározza a Médiatanács hatósági hatásköreit, és a 6. § (3) bekezdés vonatkozásában nincs ilyen hatásköre (Koltay & Lapsánszky, 2011; Koltay, 2011)."
3. Oldal: 71
Kontextus: "A Ket. szerint minden hatóság beléphet az ellenőrzött jogalany helyiségébe, iratokat kérhet, vagyis a helyiségbe való belépés nem jelent házkutatási felhatalmazást, csak szemrevételezést és a helyiségben lévőktől információk kérését (Koltay & Lapsánszky, 2011)."
4. Oldal: 80
Megjegyzés: Irodalomjegyzék 
2021-10-23 09:49