Idézéskapcsolat

Nagy Zsolt. A jogászképzés fejlődése és aktuális problémái. (2006) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 7 2

Közlemény:
Varga Csaba. A felsőfokú jogi oktatás főbb mai rendszerei. (1967)
Idéző közlemény:
Nagy Zsolt. A jogászképzés fejlődése és aktuális problémái. (2006) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 7 2
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. n256–257+268+462–463+
2021-10-26 02:02