Váradi Péter. Konzervatív és korszerű: az új filozófiai kézikönyv kétarcúsága. (2008) HOLMI 0865-2864 20 6 822-827
[Idézéskapcsolat:23061358]

Rekordtípus
Citation
MTMT azonosító
23061358
Státusz
Nyilvános
Nyilvános
Igen
Aktív cédulák
0
Régi időbélyeg
2018-09-14T10:20:41.000+0000
Törölt
Nem
Régi azonosító
13061358
Utolsó módosítás
2018-09-14T10:20:41.000+0000
Létrehozás dátuma
2013-03-29T08:37:33.000+0000
Duplumellenőrzés
2020-07-17T13:27:04.485+0000
Utolsó duplumkeresés
2020-07-17T13:27:04.485+0000
Láttamozva
2013-12-07T13:22:51.000+0000
Láttamozó
xSimon Eszter (ELTE BTK Kari Adm, admin)
Közlemény
Bene László. Görög-római filozófia. (2007) Megjelent: Filozófia pp. 23-253
Közlemény MTMT azonosítója
2241604
Kapcsolódó cikk
Váradi Péter. Konzervatív és korszerű: az új filozófiai kézikönyv kétarcúsága. (2008) HOLMI 0865-2864 20 6 822-827
Idézőközlemény MTMT azonosítója
23061358
Eredet
kézi felvitel
Független
Igen
Független OK
Kontextus
A kézikönyv arányos, egy modern kézikönyv követelményeinek eleget tevő és egyben igen olvasmányos fejezete a görög–latin ókort tárgyaló mintegy kétszázhúsz oldal, Bene László munkája. Részletes, de sehol sem túlbeszélő. A Platónra és Szókratészra szánt harmincöt oldalt olvasatlanul kevésnek is vélhetjük, de elolvasva rendkívül összeszedett és jól szerkesztett szöveget találunk, mely nemcsak a klasszikus témákat veszi sorra (a megismerés fajtái, a lélek, morál- és politikafilozófia, költészet stb.), de a kutatásnak azokra az újabb eredményeire is kitér, melyek a Szókratész–Platón viszonyt illetően az elmúlt évtizedekben kerültek be a tudományos köztudatba. A szofistákról szóló tízoldalas fejezet pedig nemcsak hiánypótló magyarul (főleg, mivel az Atlantisz Kiadó Szofisták című kötete majdnem tizenöt éve megvásárolhatatlan, és a szakirodalmat eleddig szinte csak G. B. Kerferd A szofista mozgalom [Osiris, 2003] című kötete jelentette), de egyben az elmúlt évtizedek kutatásainak eredményeit is bemutatja. Hiszen alig néhány évtizede egy-két oldalnál többre aligha futotta volna a tudni érdemesnek tartott anyagból. Ugyanakkor például Arisztotelész kapcsán szűken bánik a szerző a példákkal, talán túlzott engedményeket téve az iskolás-skolasztikus, a terminológiára sokszor „vakon”, szemléletes példaanyag nélkül hivatkozó hagyománynak. A szöveg áttekinthetőségét szolgálja, hogy csak a legfontosabb filozófiatörténeti kapcsolatokra hívja fel a szerző a figyelmünket.
Link
/api/citation/23061358
Címke
Váradi Péter. Konzervatív és korszerű: az új filozófiai kézikönyv kétarcúsága. (2008) HOLMI 0865-2864 20 6 822-827
2020-09-21 10:21