Citation relation

Nótári Tamás. Római köz- és magánjog. (2011) ISBN:9789731970509

Publication:
El Beheiri Nadja. Lex Oppia, jog és erkölcs egy korai római törvény tükrében. (2003) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2003/4
Related:
Nótári Tamás. Római köz- és magánjog. (2011) ISBN:9789731970509
External citation: ?
2021-03-07 19:27