Idézéskapcsolat

ifj Barta. Szemléleti átalakulás vagy kényszerű szerepvállalás?: (A kommunista hatalomátvétel tükröződése a Debreceni Egyetem tanácsának tevékenységében). (2010) Megjelent: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára pp. 9-22

Közlemény:
Kerepeszki Róbert. A Debreceni Egyetemi Kör újjáalakulása és tevékenysége a második világháború után. (2008) SZKHOLION 1785-0479 1787-0224 1 27-43
Idéző közlemény:
ifj Barta. Szemléleti átalakulás vagy kényszerű szerepvállalás?: (A kommunista hatalomátvétel tükröződése a Debreceni Egyetem tanácsának tevékenységében). (2010) Megjelent: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára pp. 9-22
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. 11. o. 7. jegyzet
2021-01-25 03:06