Citation relation

Hetesy Zsolt. A titkos felderítés. (2011)

Publication:
Kenedli Tamás. A hírszerző és bűnüldöző szervek közös információgazdálkodási lehetőségei. (2008) RENDÉSZETI SZEMLE: AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM SZAKMAI, TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2006-2010) 1789-4689 56 10 28-45
Related:
Hetesy Zsolt. A titkos felderítés. (2011)
External citation: Yes
Comment: Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Doktori Iskola
2021-12-07 15:57