Citation relation

Bodó Csanád. Szociolingvisztikai szempontok a moldvai magyar-román kétnyelvű beszélőközösségek kutatásában. (2005) In: Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban pp. 293-307

Publication:
Heltai János. Lehetőségek a moldvai kétnyelvű katolikus közösségek nyelvcseréjének elemzésére. (2004) In: Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere pp. 118-125
Related:
Bodó Csanád. Szociolingvisztikai szempontok a moldvai magyar-román kétnyelvű beszélőközösségek kutatásában. (2005) In: Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban pp. 293-307
External citation: Yes
2021-03-01 17:51