Idézéskapcsolat

Hegedűs Andrea. Az élettársi kapcsolat szabályozásának áttekintése, különös tekintettel a polgári jogi kodifikációs folyamatra. (2008)

Közlemény:
Heinerné Barzó. A Ptk. kodifikáció és a családjog kapcsolódási pontjai. (1999) Megjelent: Polgári jogi kodifikáció és jogharmonizáció. A magyar jog- és intézményrendszer közelítése az európai joghoz - az acquis commun... pp. 107-133
Idéző közlemény:
Hegedűs Andrea. Az élettársi kapcsolat szabályozásának áttekintése, különös tekintettel a polgári jogi kodifikációs folyamatra. (2008)
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 124
2021-05-07 18:39